Isaac: Missa Misericordias Domini & Motets

2015.12.19 | Glossa |

gcdp31908

Isaac: Missa Misericordias Domini
Cantica Symphonia
(Glossa: GCD P31908)

Isaac: Ave regina caelorum
Isaac: Ave ancilla trinitatis
Isaac: Missa Misericordias Domini
Isaac: Inviolata
Isaac: Sub tuum praesidium
Isaac: Rogamus te
Isaac: Quae est ista
Isaac: O decus Ecclesiae

tag:
CD: GCD P31908
Record: