Jean Hanelle: Cypriot Vespers

2016.12.04 | Glossa |

gcd-p32112

Jean Hanelle: Cypriot Vespers
Graindelavoix
(Glossa: GCD P32112)

Anon: Arsala ‘llah [Maronite tradition]
Anon: O Sapientia [plainchant]
Hanelle: O Sapientia incarnata / Nos demoramur
Anon: O Adonai [plainchant]
Hanelle: O Adonai domus Israel / Pictor eterne syderum
Anon: Bithleem estimazu [Greek-Byzantine tradition]
Anon: O Radix Jesse [plainchant]
Hanelle: O radix Jesse splendida / Cuncti fundent precamina
Anon: O clavis David [plainchant]
Hanelle: O clavis David aurea / Quis igitur aperiet
Anon: I parthenos simeron [Greek-Byzantine tradition]
Hanelle: O Oriens / O Rex Gentium [plainchant]
Hanelle: O Oriens, lucis eterne splendor / Veni splendor mirabilis
Anon: O rex gentium [plainchant]
Hanelle: O Rex virtutum gloria / Quis possit digne exprimere
Anon: Alyawma youlado mina lbatoul [Arabo-Byzantine tradition]
Anon: O Emanuel [plainchant]
Hanelle: O Emanuel rex noster / Magne virtutum conditor
Anon: O Virgo virginum [plainchant]
Hanelle: O sacra Virgo Virginum / Tu nati nata suscipe
Anon: Simeron ghennate ek Parthenou [Greek-Byzantine tradition]
Anon: Hodie Christus natus est [plainchant]
Hanelle: Hodie puer nascitur / Homo mortalis firmiter

tag:
CD: GCD P32112
Record: 2015