Een nieuwe Liedt wy heven aen

2017.12.17 | GLOBE |

Een nieuwe Liedt wy heven aen
Camerata Trajectina
(GLOBE: GLO5270)

Anon: Een nieu Liedeken (Psalm 46)
Walter: Een nieuwe Liedt van twee Martelaers Christi tot Bruesel verbrant.
Resinarius/Walter: Een Christelijck Liedt, te singhen byde begraeffenisse
Rhau/Resinarius/Walter: Die Hymnus, A solis ortus cardine
Rhau: Ein feste Burg ist unser Gott
Anon: Mijn siele mach gheen troost ontfaen
Anon: Nu heffen wy een nieu liet aen
Anon: Een Liedeken van Weynken Claes dochter
Anon: Verheucht u Gods kinder alletijt
Josquin: Nimphes, nappés
Rhau: Ein feste Burg ist unser Gott (improvisation)
Senfl: Dat Gebet Esaie int 33. Cap. Begrepen in een Liedt
Anon: Godt den Vaeder ons bevrijt
Anon: Nu hout ons Heer by dinen woort
Hellingk: Ein feste Burg ist unser Gott (version 2)
Anon: God is ghestaen in der Saemlingh (Psalm 82)
Bruck/Hellingk/Walter: Och Heer met dyner hulp verschijn (Psalm 79)
Anon: Gentsch vader-onze
Vallet: Dat gebet Onser Heeren
Eccard/Gumpelzhaimer/Forster/M.Praetorius: Danckt Godt want hy so Vriend‘lijc is (Psalm 136)

tag:
CD: GLO5270
Record: 2017

associate link