Jistebnický Kancionál

stellaceli on 2021.05.23 | Supraphon |

Jistebnický Kancionál
Tiburtina Ensemble
(Supraphon: SU4291-2)

Anon: Cantio. Věrmež v Boha jednoho
Anon: Cantio. Kristovoť jest ustavenie
Anon: Lamentacio Aleph. Poslúchajte slova smutná
Anon: Responsorium. Zatmilo se jest
Anon: Cantio. Radujme se všickni nynie
Anon: Tropus. Hospodine, pro tvé svaté vzkřiešenie
Anon: Offertorium. Brány nebeské otevřel Hospodin
Anon: Cantio. Vstalť jest Kristus z mrtvých
Anon: Sequence. Všemohúcí král mocí svítězilú
Anon: Cantio. Patřmež k Bohu tak múdrému
Anon: Introitus. Nakrmil jest je z tučnosti
Anon: Alleluia. Tělo mé pravý jest pokrm
Anon: Prosa. Abychme hodně pamatovali
Anon: Offertorium. Kněžie obět Boži.
Anon: Tropus Budiž pozdraveno, tělo Kristovo
Anon: Communio. Kolikrát kolivěk
Anon: Cantio. Padnúc na svá kolena
Anon: Introitus. Daj pokoj, Hospodine
Anon: Cantio. Chvalmež Boha vždy dobrého
Anon: Tropus. Děkujeme Hospodinu
Anon: Cantio. Buoh všemohúcí
Anon: Cantio. Jezu Kriste, štědry Kněže

tag:
CD: SU4291-2
Record: