Cantigas de Santa María

stellaceli on 2021.05.23 | Licanus |

Cantigas de Santa María
Capella de Ministrers
(Licanus: CDM2150)

Cantiga 018 Por nos de dulta tirar
Cantiga 029 Nas mentes sempre teer devemo-las sas feituras
Cantiga 041 A Virgen, Madre de Nostro Sennor
Cantiga 119 Como somos per conssello do demo perdudos
Cantiga 076 Quenas sas figuras da Virgen partir quer
Cantiga 099 Muito se deven teer por gentes de mal recado
Cantiga 105 Gran piadad e mercee e nobreza
Cantiga 132 Quen leixar Santa Maria por outra, fara folia
Cantiga 139 Maravillosos e piadosos e mui fremosos miragres faz
Cantiga 183 Pesar ha Santa Maria de quen por desonrra faz
Cantiga 159 Non sofre Santa Maria de seeren perdidosos
Cantiga 166 Como poden per sas culpas os homes seer contreitos
Cantiga 167 Quen quer que na Virgen fia
Cantiga 173 Tantas en Santa Maria son mercees e bondades
Cantiga 189 Ben pode Santa Maria guarir de toda pocon
Cantiga 192 Muitasvegadas o dem enganados ten os homes
Cantiga 193 Sobelos fondos do mar e nas alturas da terra
Cantiga 205 Oracon con piadade oe a Virgen de grado
Cantiga 212 Tod aquel que pola Virgen quiser do seu ben fazer
Cantiga 012 O que a Santa Maria mais despraz
Cantiga 265 Sempr a Virgen santa da bon gualardon
Cantiga 339 En quantas guisas os seus acorrer sab a Virgen

tag:
CD: CDM2150
Record: